Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Vytvořené pasporty

V rámci tohoto projektu vzniklo celkem 36 dokumentů (z toho 28 pasportů a 8 plánů rozvoje obce)

Pasporty:

1) Pasport veřejného osvětlení pro obce:

2) Pasport dopravního značení pro obce:

3) Pasport hřbitova pro obce:

4) Pasport dešťové kanalizace 

pro obec Příčovy www.pricovy.cz/pasport-destove-kanalizace/d-2919

5) Pasport zeleně 

pro obec Petrovice www.petrovice-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=11988&id_dokumenty=57995

6) Pasport splaškové kanalizace 

pro obec Solenice www.obecsolenice.cz/index.php/cs/obecni-urad-2/ud/817-pasport-kanalizacni-site

7) Pasport vodovodu 

pro obec Solenice www.obecsolenice.cz/index.php/cs/obecni-urad-2/ud/818-pasport-vodovodni-site

8) Pasport Krizového řízení pro obce:

Nedrahovice www.nedrahovice.cz/krizove-rizeni

Solenice www.obecsolenice.cz/index.php/cs/obecni-urad-2/ud/820-koncepce-krizoveho-rizeni

Dále bylo vytvořeno 8 strategických dokumentů

Strategický dokument - Program rozvoje obce pro obce: