Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

WOSA

WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

26. března 2013 byla podepsána Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci 2. globálního grantu CZ.1.07/1.1.32 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Název projektu: WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0041

Název příjemce: Sdružení obcí Sedlčanska

Datum zahájení projektu: 1. dubna 2013

Datum ukončení projektu: 31. prosince 2014

Celkové náklady projektu: Kč 9.892.499,34

Do projektu je zapojeno 9 základních škol Sdružení obcí Sedlčanska – Dublovice, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Chlum, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Vysoký Chlumec a jedna obec mimo region Sedlčanska, která je zároveň partnerem bez finanční spoluúčasti ZŠ Nečín.

Projekt má  jednoho partnera s finanční spoluúčastí a tím je O.S. Místo pro život HON.

Projekt je rozdělen do 4 hlavních aktivit:

Aktivita 1 (věcný manažer L. Zirhut)

- je zaměřena na rozšíření výukového multimediálního portálu Místo pro život, během projektu vznikne 80 nových multimediálních interaktivních tematických úloh. Dále v rámci této aktivity bude vytvořen archiv textů a článků – Paměť regionu, kdy budou osloveni pamětníci v obcích a jejich prostřednictvím dojde k zachycení historie.

Aktivita 2 (věcný manažer E. Zirhutová)

- je zaměřena na přípravu učitelů zavádět nové metody do výuky prostřednictvím metodického týmu a prostřednictvím metodických návodových materiálů, na ověření nových didaktických metod a forem práce ve výuce, na vytvoření prezentací a nových návodových materiálů. V rámci této aktivity bude pořízeno 200 notebooků, které budou rozděleny do škol.

Aktivita 3 (věcný manažer M. Pilíková)

- je zaměřena na zavádění inovativní formy práce do volnočasových aktivit školních družin. Prostřednictvím nových forem práce, zážitkové pedagogiky a využití digitální techniky – bude pořízeno 34 fotoaparátů a 4 dataprojektory – se pokusíme prohloubit vztah dětí k místům v okolí škol, zjednodušeně řečeno budou uskutečňovány didaktické vycházky a z nich bude vytvořeno 60 multimediálních prezentací, které budou umístěny na již zmíněný portál Místo pro život.

Aktivita 4 (věcný manažer Š. Barešová)

- je zaměřena na podporu participace žáků na komunitním rozvoji obcí. Budeme ověřovat inovativní formy spolupráce škol a školských zařízení s místní a regionální samosprávou při společné práci na vyhodnocení přínosu programu a aktivit ověřovaných v předchozích třech aktivitách.

Dále je aktivita zaměřena na žákovský parlament, kdy žáci 2. stupně se budou účastnit dílen ŽaP, budou pracovat na problematice související se vzděláváním, životem v obci, chodem školy. atp. Žáci se budou učit pracovat s tématy formou debatování, argumentace, řešení problémů, vyhotovení a vyhodnocení ankety.

V rámci projektu proběhla dvě výběrová řízení - nákup fotoaparátů, dataprojektorů s plátny a nákup notebooků.