Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Informace pro účastníky projektu

Informace pro účastníky projektu

Více zde

Vážení spolupracovníci projektu WOSA, Vážení starostové, ředitelé škol,

jsou před námi téměř dva roky společné práce. Naším přáním je, aby Váš i náš čas strávený nad projektem prospěl něčemu dobrému v našich školách a obcích.

Venkovské školy budou stát od roku 2014 před nelehkým problémem – udržet se. Své sehrává státní školská politika a nepříznivý demografický vývoj. Chceme využít projektu WOSA  a  část jeho aktivit zaměřit na společné hledání cest, jak zvýšit konkurenceschopnost venkovských škol Středního Povltaví.

Na setkáních – seminářích a dílnách Vás budeme průběžně informovat o krocích ministerstva školství týkajících se optimalizace školní sítě, o směřování české školní inspekce, zprostředkujeme Vám informace o tom, jak řešily tento problém sousední země a jaká opatření udělaly školy, které se zrušení ubránily. Společně provedeme analýzu toho, co v oblasti vzdělávání nabízí širší region Středního Povltaví – jaké programy a projekty v současné době realizuje, jaké jsou a budou možnosti čerpání financí na aktivity spojené se vzděláváním v období let 2014 - 2020.

Víme, že některé venkovské školy v našem regionu jsou úspěšné ve srovnávacích testech, některé zavedly programy na zlepšení vnitřní atmosféry školy, některé obce ověřují zajímavé formy volnočasových aktivit pro děti na venkově, kvalitnější spolupráci rodičů a veřejnosti se školou, atd. Chceme Vám umožnit na společných setkáních výměnu zkušeností, získání námětů na zkvalitnění a zatraktivnění nabídky, kterou Vaše škola, popř. obec může v oblasti povinného i volnočasového vzdělávání dětem, rodičům a veřejnosti nabídnout.

Na setkání budou zváni starostové obcí, ředitelé škol, obecní zastupitelé a zástupci rodičů a veřejnosti ze Sedlčanska a Dobříšska.

Na prvním setkání Vás také seznámíme s časovým harmonogramem projektu WOSA a úkoly, které nás v nejbližším období i ve vzdálenějším horizontu čekají.

Za projektový tým Štěpánka Barešová, Eva Zirhutová, Petr Halada

Datum vložení: 13. 8. 2022 22:57
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2022 23:16
Autor: