Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

Více zde

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel: Sdružení obcí Sedlčanska

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany

Zastoupená: Ing. Jiřím Burianem, předsedou svazku

IČO: 61904040

Zakázka malého rozsahu č. 3/30 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Nákup fototechniky a dataprojektorů s plátny pro projekt  „WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti,  CZ.1.07/1.1.32/02.0041“

Datum vyhlášení výzvy:  20. června 2013

Zadavatel na základě hodnotící komise

ROZHODUJE

o výběru nejvhodnější nabídky takto:

Ekonomicky nejvhodnější nabídku na dodávku Nákup fototechniky a dataprojektorů s plátny pro projekt „WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, CZ.1.07/1.1.32/02.0041“ předložila firma

Kamil Novotný Foto Sedlčany, Zahradní 1011, 264 01 Sedlčany IČ: 47065338

Nejvhodnější nabídka byla vybrána v souladu s doporučením hodnotící komise. Vybraného uchazeče tímto vyzýváme k podpisu předložené Smlouvy o dílo.

Ing. Jiří Burian

Předseda svazku

V Sedlčanech 8. 7. 2013

Vyvěšeno dne:  10. 7. 2013

Datum vložení: 13. 8. 2022 22:59
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2022 23:13
Autor: