Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

GDPR

GDPR – Ochrana osobních údajů

Kancelář Sdružení obcí Sedlčanska poskytuje služby v osobě pověřence pro ochranu osobních údajů pro několik členských obcí Sdružení obcí Sedlčanska. Tuto službu zaštiťuje Tereza Kuchařová, která se v rámci této agendy proškolila prostřednictvím seminářů, které zprostředkoval Svaz měst a obcí ČR.

V rámci této agendy byla pro každý subjekt, který se rozhodl tyto služby  kanceláře využít, zpracována prvotní analýza/ audit  a na základě všech podkladů byly vypracovány karty o činnosti a byli proškoleni zastupitelé - v případě obcí, či zaměstnanci - u školských zařízení.

Tato agenda se v průběhu let rozšiřuje a upravuje podle potřeb klientů, například v návaznosti na komunální volby, kdy dochází v obcích k obměnám zastupitelů, se musejí upravovat karty o činnosti, protože dochází k přenesení kompetencí na jiné osoby.  Dochází k novým zaškolováním zastupitelů o zásadách a dodržování ochrany osobních údajů. V některých obcích přibývají nové agendy, např.  v případě, kdy se v obce rozhodly pořídit nově kamerové systémy atd.

Protože službu pověřence neposkytujeme jen pro obce, ale i pro školská zařízení, zprostředkováváme a přeposíláme nejnovější informace a stanoviska ÚOOÚ a MŠMT ČR i jim, zejména informace týkající se podepisování informovaných souhlasů od zákonných zástupců dětí.

Obce si již zvykly využívat možnosti konzultovat se svým pověřencem dodržování ochrany osobních údajů při výkonu svých činností.