Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Krčínova cyklostezka

foto 1foto 2foto 3foto 4foto 5

https://mapy.cz/s/hobaloruco

Milí cyklisté,

vítáme vás na cyklostezce Sedlčany – Prčice (Krčínově cyklostezce), pojmenované po  Jakubu Krčínovi z Jelčan a Sedlčan, největším staviteli českých rybníků, který  po sobě zanechal promyšlené vodní stavby a pověst muže, jenž se pro úspěch spřáhl s peklem. Roku 1580 získal Krčín Sedlčany a Křepenice.  V Sedlčanech vybudoval pivovar, panský mlýn a sádky na ryby. V nedalekých Křepenicích vystavěl tvrz nazvanou Nový hrádek Krčínov, kam se přestěhoval po dokončení rybníka Rožmberka v Třeboni. Závěr života strávil na tvrzi v Obděnicích na Sedlčansku, kde také zemřel. Dodnes není známo přesné datum jeho skonu a ani místo, kde je pohřben. V kostele v Obděnicích si nechal připravit monumentální náhrobek s latinským epitafem, pohřben však do něj nebyl a letopočet úmrtí na něj nikdy nebyl doplněn. Podle místních lidových pověstí tak doplatil na své spolky s ďáblem, které prý během života udržoval.

Cyklostezka byla postavena v roce 2020, kolaudace proběhla v květnu roku 2021.“Krčínovka“ vede přes katastry dvou měst a tři obcí – Sedlčany, Kosova Hora, Nedrahovice, Jesenice a Sedlec-Prčice. Její celková délka je 13,5 km,  šířka 2,5 m s obousměrným provozem. Je tvořena 5 úseky – Sedlčany-Radeč (4,57 km), Radeč-Mezné (1,12 km), Mezné-Jesenice (0,74 km), Jesenice-Dobrošovice (2,13 km), Měšetice-Prčice (3,22 km), které jsou propojeny krátkými přejezdy po místních komunikacích. Cyklostezkou vás bude provázet krásná zvlněná krajina Sedlčanska, ale také břeh sedlčanské přehrady, meandr Sedleckého potoka, dechberoucí výhledy do kraje, dominatna hradu Vysoký Chlumec, u Jesenice renovovaná kamenná křížová cesta, drobné sakrální stavby, ale i místo, kterému se říká v pekle (možná právě zde se spolčil Krčín s ďáblem). Zkrátka, přesvědčte se sami.

 

Pojďme si cyklostezku společně užít, ať je pro nás místem aktivního odpočinku, bezpečné cyklistiky, místem pro výlety a relaxaci a nezapomeňme na přírodu, ať není „nešťastná“, že se v ní pohybujeme.

Abychom si vše opravdu užili  dodržujme několik věcí:

  • na cyklostezce nejsme sami, chovejme se opatrně a předvídavě
  • rodiče, hlídejte si své děti, ať jsou v bezpečí
  • odpadky patří do batohu, co si přineseme, si také odnesme
  • když zahodíme kapesník, nebudeme cool výletník
  • příroda to je chrám, hýčkejme si ji
  • uklidit po druhých je cool
  • podél cyklostezky jsou zemědělské pozemky, kde se musí pracovat, buďme opatrní a tolerantní.

Projekt Cyklostezka Sedlčany-Prčice (Krčínova cyklostezka) je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury s finančním přispěním Středočeského kraje.

Logo SFDI  středočeský kraj logoPlakát k projektu

Dále se na financování Cyklostezky Sedlčny-Prčice (Krčínova cyklostezka) podíleli města Sedlčany, Sedlec-Prčice, obce Kosova Hora, Nedrahovice a Jesenice a Sdružení obcí Sedlčanska.
Nositel projektu s finanční spoluúčastí: Sdružení obcí Sedlčanska logo sdružení

Zhotovitel stavby: Společenství Krčínova cyklostezka BES, s. r. o.BES a M-Silnice, a. s.  M-Silnice