Úřední deska 

všechny dokumenty zveřejněné na této úřední desce jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska, Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany.

 

 Valné hromady, zápisy,…. 

 

Ostatní dokumenty

 

Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření

 

Rozpočet

 

Výroční zpráva