Valné hromady,...

Usnesení č. 6 z VH konané dne 13. 12. 2019

Usnesení č. 6 2019.pdf (201026)

Usnesení č. 5 - VH konané dne 27. 9. 2019

Usnesení č.5 2019.pdf (273395)

Usnesení č. 2/2019 z VH konané dne 31. 5. 2019

  Usnesení č. 2/2019 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 31. 5. 2019 ve Sportareálu u Šťastných – Vysoký Chlumec     VH souhlasí s navrženým programem. (PRO 17 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)   VH souhlasí z přesunutím bodu 10. Různé, před bod č. 9....

Usnesení č. 1/2019 z VH konané dne 29. 3. 2019

Usnesení č.1 2019.pdf (202899)

Usnesení č. 5 z VH konané dne 15. 12. 2018

Usnesení č. 5/2018 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 15. 12. 2018 v restauraci U Radešínka v Počepicích   VH souhlasí s navrženým programem. (PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)   VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: Mgr. Č....

Usnesení č. 3 z VH konané dne 29. 6. 2018

Usnesení č. 3 z VH konané dne 29. 6. 2018
Usnesení č. 3 z 29-6- 2018.pdf (211226)

Usnesení z VH č. 2 2018

Usnesení z VH č. 2 2018
Usnesení 2-2018.pdf (681797)