Valné hromady,...

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 19. 5. 2016 v kanceláři sdružení v Sedlčanech

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 19. 5. 2016 v kanceláři sdružení v Sedlčanech
Přítomní viz. prezenční listina Zahájení – Š. Barešová - Přivítala všechny přítomné a seznámila s programem. Ověřovatelé zápisu: Petr Štěpánek - Petrovice, Martin Krameš – Kosova Hora.   1. Kontrola usnesení č. 1/2016 – Š. Barešová Proběhla kontrola usnesení 1/2016 - splněno.   2....

Usnesení VH č.1/2016

Usnesení VH č.1/2016
Usnesení VH 1/2016.

Usneseni č. 5 2015

Usneseni č. 5 2015
usnesení 5-2015.PDF (1564744)

Usneseni č. 4 2015

Usneseni č. 4 2015
Usnesení č. 4  2015.pdf

Usnesení č. 3/2015

Usnesení č. 3/2015
 Usnesení č. 3/2015 

Usnesení č. 2/2015

Usnesení č. 2/2015
  Usnesení č. 2/2015   Z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 30. 4. 2015 v Dublovicích   VH  souhlasí s navrženým programem. (PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)   VH  souhlasí s ověřovateli zápisu Ing. O. Jeřichou a J....

Usnesení č. 5/2014

Usnesení č. 5/2014
  z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 18. 12. 2014 v Sedlčanech   VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu : P. Kymla – Příčovy, J. Urban – Krásná Hora. (PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0).   VH bere na vědomí kontrolu usnesení č....

Usnesení č. 4

Usnesení č. 4
z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 26. 9. 2014 v Petrovicích   VH  souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu.   VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2013.   VH bere na vědomí výsledky hospodaření v příjmové části se...

Usnesení č. 3/2014

Usnesení č. 3/2014
z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 13. 6. 2014 v Klučenicích   VH souhlasí s navrženým programem a ověřovateli.   VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1 a 2/2014 – úkoly splněny.   VH bere na vědomí výsledky hospodaření za období 1. 1. 2014 –...