Židovská architektura

Židovská architektura

Synagoga Kosova Hora

Synagoga Kosova Hora
… úvodem trochu historie Židovské osídlení v Kosově Hoře se připomíná již v 15.stol. Největšího rozkvětu dosáhla židovská obec v 18.stol., kdy Židé tvořili 35% obyvatel Kosovy Hory a zdejší židovská komunita patřila k nejvýznamnějším ve středních Čechách. V 19.stol....

Židovský hřbitov u Kosovy Hory

Židovský hřbitov u Kosovy Hory
  Starý židovský hřbitov (založen kolem roku 1580) na okraji Kosovy Hory patří k velmi významným památkám regionu. V Kosově Hoře se nacházelo v 17. století evropsky významné židovské městečko. Do dnešní doby se zachoval unikátní hřbitov se starými kamennými náhrobky...

Židovský hřbitov u Čeliny

Židovský hřbitov u Čeliny
  Židovský hřbitov se nachází přibližně 500 m jihozápadně od obce Čelina při okraji lesa. Směrem k němu vede polní cesta vedoucí od silnice Cholín – Borotice. Z této cesty je třeba po odbočení ze silnice po cca 50 m se dát vpravo k okraji lesa. Pozor část...

Židovský hřbitov Dražkov

Židovský hřbitov Dražkov
  Velmi rozsáhlý a poměrně dobře zachovalý lesní židovský hřbitov se nachází nezvykle daleko od obce. Je vzdálen více než 2 km na jihozápad, na okraji lesa na zalesněném hřbetu proti vrchu Radobylka. Nedaleko prochází žlutá turistická značka z Kamýku nad Vltavou. Hřbitov je nejlépe...