Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Členské obce

Kamýk nad Vltavou

Kamýk býval součástí kamýcké župy a patřil knížeti Slavníkovi. Po vyvraždění Slavníkovců r. 995 připadla krajina knížatům pražským, která ji hojně navštěvovala. Prvním z českých panovníků, kteří na Kamýku sídlili, byl ve 12. století kníže Bedřich. Za vlády Václava II. se připomíná Starý a Nový Kamýk.

Znak

Klučenice

První zmínky o obci pocházejí z 12. století, kdy byla darována králem Václavem I. rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1619 Klučenice zabral pán na Orlíku Petr ze Švamberka a ves byla vrácena až po bitvě na Bílé hoře.

Znak

Kňovice

První zmínka o vladyckém sídle Kňovicích pochází z roku 1333. Jelikož zde byly nalezeny dvě kamenné sekyrky, usuzuje se, že se jedná o prastarou osadu.
Za druhé světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 31. října 1943 vystěhovat.

Kosova Hora

Kosova Hora byla nejspíše založena rodem Landštejnů a své jméno dostala pravděpodobně od návrší Kosí Hůrka, které se vypíná nad obcí. První zmínka o Kosově Hoře pochází z roku 1272. Vzhled obce poznamenaly velké požáry v 17. a 19. st. V současnosti se obec může pochlubit pěkně upraveným náměstíčkem s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého a zámkem z 19. století.

Znak Kosova Hora

Krásná Hora nad Vltavou

Město bylo založeno na planině pod vrchem Strážník (522 m n.m.), který býval důležitým strážním místem,  název města je odvozen od původní činnosti, dolování antimonu a zlata (červená ruda = krásná,  hora v původní slovanštině důl), přídomek „nad Vltavou“ byl zaveden v roce 1907, aby byla vyloučena záměna s další stejně nazývanou obcí v Čechách.

znak Krásná Hora

Křepenice

Dle nálezu zbytku nádoby s popelem se usuzuje, že obec byla osídlena již na počátku pronikání křesťanství do Čech. Zpočátku patřily Křepenice ke Kamýku, ale zásluhou Jana Lucemburského byly ve 13. století obě obce odděleny. Mezi významné vlastníky Křepenic patřili Rožmberkové. V 16. století držel panství Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Nechal zde vystavět renesanční vodní tvrz, která tvoří dominantu obce.

znak