Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Členské obce

Petrovice

První písemná zmínka o Petrovicích je z roku 1219. Podle pověsti přišli do míst, kde se dnes rozkládají Petrovice, vladykové Petr a Obiden, bratři. Vykáceli se svým lidem část lesů, které dostali od českého knížete, udělali z nich pole a založili dvory pro sebe a pro svou čeleď. Petr v nynějších Petrovicích a Obiden v Obděnicích.

Znak

Počepice

Zdejší krajina byla osídlena již v dobách pohanských, o čemž svědčí nálezy bronzového náramku a popelnice. Počepice byly založeny snad již v 11. století, ale první písemná zmínka je z roku 1219, kdy rytíř Ctibor z Počepic se jako svědek podepsal na listině, kterou Přemysl Otakar I. daroval jisté zboží (statky) klášteru milevskému.

Znak

Prosenická Lhota

Prosenická Lhota vždy patřila prosenickým rytířům. První zmínky o pobytu vladyků z Prosenic pocházejí ze 14. století. Tehdy v obci stávala tvrz, v níž vladykové žili. Dnes však tvrz neexistuje. V době druhé světové války zde bylo cvičiště SS a podobně jako Sedlčany byla obec vystěhována.

Znak

Příčovy

Vůbec první písemná zmínka o Příčovech pochází ze 14. století, konkrétně z   24. května roku 1352, kdy je název obce „Prečovluh“ zmíněn, v Rožmberském kodexu marientálském. V tomto listu je uvedeno, že bratři Jindřich, Oldřich a Meinhard, synové Oldřicha z Hradce, prodávají své statky a dědiny – městečko Sedlčany a vsi, mezi nimi i Prečovluh, pánům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka.  

znak