Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

MOS

MOS

PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v působnosti správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ
doba trvání je od 1. května 2013 do 30. června 2015

Cílem projektu bylo posílit meziobecní spolupráci (MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Projekt na území SO ORP Sedlčany realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska a se zapojenými obcemi v rámci SO. Z toho důvodu je Svaz zadavatelem strategie a Sdružení obcí Sedlčanska je gestorem tvorby strategie.

Výstup projektu je Strategie území správního obvodu ORP Sedlčany v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, stability regionu – zaměstnanosti a cestovního ruchu na období 2015 až 2024

Účelem strategie bylo vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení. Strategie má sloužit též k hledání dobrých praxí a prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto 4 oblastech pomocí meziobecní spolupráce. Strategie bude také sloužit jako jeden z možných podkladů pro účelné a koncepční čerpání finančních prostředků v období 2014 – 2020 a jako základ pro tvorbu strategií jednotlivých obcí SO ORP Sedlčany.

Strategie je určena obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným orgánům a zřízeným či založeným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů v daném území správního obvodu - mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. Strategie může využít též kraj, stát a jeho organizace.

povinná publicita MOS