Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Osobnosti

osobnosti

Jakub Krčín z Jelčan a SedlčanKrčín

Pocházel z nezámožné zemanské rodiny a záhy vstoupil do služeb Trčků z Lípy jako hospodářský správce. V roce 1561 přešel do služeb Viléma z Rožmberka, kde se propracoval na regenta rožmberského panství. Proslul jako podnikavý ekonom a stavitel rybníků. Zde navázal na svého předchůdce Štěpánka Netolického. Vybudoval mimo jiné i rybníky Svět a Rožmberk na Třeboňsku či soustavu kanálů a stok, které rozváděly vodu po celé rybniční soustavě. Podle jeho plánů vznikla tzv. Nová řeka, která odváděla vodu z Lužnice do Nežárky. Zbytek života strávil na své renesanční tvrzi v Křepenicích.

JAKUB KRČÍN NA SEDLČANSKU

Krčínův okruh


Josef Suk

Josef Suk pocházel z malé vesničky Křečovice u Neveklova na Benešovsku, kde byl jeho otec řídícímSuk učitelem. Rodný kraj, z něhož jako jedenáctiletý odešel na pražskou konzervatoř, si zamiloval a po celý život se sem rád vracel. Křečovice byly místem, kde načerpával sílu k dalším uměleckým výkonům, kde se vyrovnával s životními krizemi a kde na sklonku života trvale žil. V Křečovicích je Josef Suk také pochován a má tam ve svém domě památník.

Sukův okruh