Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Skanzen Vysoký Chlumec

Muzeum vesnických staveb pod hrademMuzeum vesnických staveb pod hradem

V roce 1998 Hornické muzeum Příbram odkoupilo od rodiny Lobkowiczů pozemek na katastru obce Vysoký Chlumec o rozloze 3 hektary.

Následující rok započala výstavba Muzea vesnických staveb středního Povltaví, pobočky Hornického muzea Příbram. Do tohoto muzejního zařízení jsou přenášeny vybrané typy nejohroženějších lidových staveb, které by v regionu na svém původním místě zanikly.

Do přírodního areálu v údolí potoka jsou citlivě zakomponovány zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století. V konečné fázi výstavby muzea se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 objektů. Jako první byl v roce 2000 přenesen dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic. Během roku 2001 byly postaveny dva roubené špýchary pocházející od usedlosti čp. 2 z Počepic. Roku 2001 získalo Hornické muzeum Příbram složené zařízení vodní pily (katru). Pochází původně z obce Dolní Sloupnice.

V roce 2002 byl přístřešek stavebně dokončen a v následujících třech letech došlo k montáži technologického zařízení včetně nového dubového vodního kola na svrchní vodu v zájmu plné funkčnosti pily. Po dokončení je pila na vodní pohon druhým zařízením podobného typu umístěným v českých muzeích v přírodě.

Bezesporu největším investičním počinem při budování muzea ve Vysokém Chlumci v letech 2004 až 2005 bylo rozebrání, transfer a znovupostavení dosud nejstaršího objektu, roubeného domu čp. 10 z Mašova u Petrovic, který je ve světnici na trámu datován rokem 1739.

Vlastní sbírkotvorná činnost muzea je zaměřena na sběr strojů, nářadí a náčiní, včetně zařízení tvořících interiér lidového obydlí. Získané předměty mají rovněž odrážet sociální rozvrstvení obyvatel vesnice středního Povltaví od sklonku 19. do první třetiny 20. století.

V současné době může návštěvník muzea ve Vysokém Chlumci zhlédnout celkem devět staveb, z nichž sedm je zpřístupněno formou interiérové či specializované expozice nebo sezónní výstavy. Nová specializovaná výstava mapuje projevy lidové tradice kultu svatého Jana Nepomuckého na Příbramsku a Sedlčansku. Výstava v roubeném špýcharu z Počepic představuje některé vybrané typy nářadí a náčiní spojené se zpracováním a úschovou obilovin a mouky. Ve včelíně ze Sedlčan je umístěna malá včelařská expozice, kterou v roce 2006 obohatí 12 restaurovaných úlů získaných z obce Rovina  u Počepic.

Více informací www.vysokychlumec.eu/skanzen/

Adresa: Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, 262 52 Vysoký Chlumec

Kontakt: +420 733 371 546 (v sezóně)

Email: mvs@muzeum-pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz/skanzen-vysoky-chlumec